Skip to main content
Little Steps Симеоново

Учебна програма

Основната програма в ЧДГ „ Малки стъпки“ е базирана на Британската образователна система за предучилищна възраст (Early Years Foundation Stage Curriculum).

Стъпваме на нейните четири основни принципа:

Принципа за „уникалното“ дете.

В Малки стъпки ние признаваме, че всяко дете е различно и уникално, но трябва да получи еднакво добро и справедливо отношение. Само така получава възможност да изяви най-добрите си качества.

Емоционалната интелигентност и позитивното отношение към околните.

Помагаме на децата да справят със собствените си емоции и да изграждат приятелства помежду си.

Принципа за насърчаващата среда

Съчетаваме безопасна, съобразена с детските особености, среда, където децата да творят и учат. Наш приоритет са емоционалните и физическите нужди на всяко дете по време на деня, прекаран с нас в детската градина.

Учене и развитие

Всяко дете е насърчавано да учи чрез игра и изследване. Създаваме условия за развитие на въображението, активно и осъзнато включване на детето в учебния процес и вземане на самостоятелни решения, развиваме логичното, критично и креативно мислене.

Програмата ни е структурирана в
шест области на

Учение и развитие

Лично, социално и
емоционално развитие
Речево развитие,
език и грамотност
Формиране на математическите представи
помага за изграждането на увереност, концентрация, самостоятелност и уважение към другите
развива говора и умението за слушане, подготовка и начални етапи на четене и писане
фокусът е работа с числа, математически идеи и логическо мислене
Познаване и разбиране на света около мен
Физическо развитие
Творческо развитие
помага на детето да изследва света, за да намери своето място в него
развиване на физическите умения, насърчаване на здравословните навици и хранене
фокусира се върху развиване на въображението и творческия потенциал на всяко дете

Наред с тези основни за нас принципи, успешно прилагаме и най-доброто от българската програма за предучилищна възраст в следните направления:

  • Български език и литература
  • Математика
  • Околен свят
  • Изобразително изкуство
  • Музика
  • Конструиране и технологии
  • Физическа култура