Skip to main content
Little Steps Симеоново

Прием

При завършване на предучилищна група в ЧДГ „Little Steps“, децата, които кандидатстват в ЧОУ „Азбуки“ ще държат задължителен тест за училищна готовност, който ще определи приема им в училището.

За повече информация

Информация по въпроси, свързани със свободните места и прием в детската градина може да получите на следните телефони:

0885 138 850  |  0896 645 504

Кандидатстване

За прием в детската градина се кандидатства по желание на родителя, като се попълва следното електронно Заявление за прием:

→ Заявление за прием

Да правим малки стъпки заедно!

Свържете се с нас днес за повече информация!

Контакти