Skip to main content
Little Steps Мусагеница

Допълнителни дейности

Познанията ни за ранното развитие ни подсказват, че двигателната активност има основна роля за интелектуалното съзряване в процеса на детското развитие. Ето защо в “Little Steps” организираме различни видове допълнителни дейности, чрез избора на които децата развиват своите заложби, интереси, култура и здраво тяло.

Допълнителните дейности по интереси са платена форма на обучение, като записването за тях е по желание и избор на родителя, съобразно интересите и възрастта на детето.

Футбол

Футболът развива у децата висока двигателна активност, а с емоциите, които създава, е интересен и достъпен за всички деца. Този спорт насърчава отборния дух, учи на толерантност и на умение за самоконтрол. Всяко занимание по футбол включва подготвителна, основна и заключителна част. В основната част децата изпълняват игрови упражнения. В основната част тренират елементарни технически приоми като водене на топка, прав и вътрешен удар, спиране и поемане на топка, удари във вратата, а също и игра на футбол. В заключителната част изпълняват дузпи и стречинг упражнения.

Плуване

Плувните спортове развиват детския организъм възможно най-цялостно – от изграждане на двигателна и дихателна култура, до формиране на здрава мускулатура. Плуването укрепва имунитета на детето, разширява гръдния кош и развива мускулатурата хармонично. Отборният дух създава умения за общуване и въвежда дисциплина у малкия плувец. Основен момент в обучението по плуване е привикването към водата. Според уменята си децата плуват самостоятелно, с дъска или плувки. Тренировката започва с упражнения на сухо, след което се упражняват елементи и във вода-кроул, потапяне, издишване във вода и кординация кроул и гръб.

Тенис

Практикувайки тенис, децата научават, че за успеха са необходими дисциплина, труд и постоянство. Когато става въпрос за начални нива, всяка тренировка съдържа различни активности: упражнения за загряване, елементарни щафетни игри, отработване на различни елементи от играта на тенис (с дунапренена, гумена или истинска топка за тенис), игри за сръчност и бързина, в които децата се учат на кординация на движенията.

Артелие

Заниманията по „Артелие” са часовете, в които децата се чувстват спокойни и свободни да създават и изразяват себе си с езика на изкуството. Това е пространство, където децата провокират своето въображение, мисъл и креативност. Чрез работа с различни естествени те обогатяват своите умения, учейки се как да ги прилагат на практика и да творят. По време на заниманията имат възможност да усетят глината като естествен материал, да погледнат през стъклото, създавайки нов интересен свят, и да вдъхнат живот на старите рециклирани материали.

Балет

Балетът е отличен начин за първоначално изграждане на правилна стойка, координация, отличен баланс и двигателни навици. Той учи децата на грациозност, елегантен маниер на движение и ги приучава ги към дисциплина на поведението. Балетното изкуство полага начало на умението за самоутвърждаване и изразяване на красотата чрез движение. То изкуство удоволетворява естетическата сетивност на децата чрез хармонична музика и грациозни движения. В класовете за деца се усвояват основни позиции на краката и ръцете и положения на тялото.

Театрална работилничка

„Театралната работилничка” е насочена към изявата на вътрешния свят на детето. Тя се осъществява чрез игра, съпреживяване и възможността да се твори сюжет, съвместно с други деца. Тук децата развиват чувството си за ритъм, двигателна култура и се запознават се с различните форми на общуване. Научават още и как да изразяват себе си, емоциите и мислите си, разиграват етюди и използват езика на тялото, за да провокират въображението. Децата ще имат възможност да се запознаят с фотографията, костюмите и свободния изказ като неразделна част от изкуството на театъра.

Български народни танци

В тези занимания децата имат възможност да се запознаят и да практикуват български народни танци като част от културата и обичаите на страната ни. Тук те изучават първите си танцувални стъпки, стремят се да постигнат синхрон и добиват усет за колективния дух на танца.

Fit Kids

Активни игри и гимнастика, създадени, така че да запознаят децата с двигателната култура и здравословен начин на живот в приятна и безопасна среда. Включени са подходящи за всяка възраст упражнения, които увеличават силата, баланса, гъвкавостта и координацията в процеса на растеж, като в същото време се усъвършенстват уменията за слушане, задържане на вниманието и способността да се следват напътствия. За този етап от детското развитие сме създали специални програми, които ще помогнат на детето да пренасочи и трансформира енергията си в креативно развитие.

Таекуон-до

Таекуон-до учи на бързи реакции по време на игрите, на уважение към останалите, а също така и на познаване на собствените предимства и недостатъци. Чрез тренировките децата неусетно изграждат множество психически качества като: воля, постоянство, концентрация, борбеност, както и способността да реагират адекватно в трудни ситуации. Заниманията не само повишават гъвкавостта им, но и се явяват важна предпоставка за укрепване на тялото им и не на последно място – пречка за развитието на болести на опорно – двигателния апарат. Таекуон – до цели да повиши физическитe възможности, да подобри психическата дисциплина и емоционална уравновесеност, да ни научи на самозащита, да развие чувство на отговорност към нас самите и към околните. Програмата на обучение по Таекуондо развива още нервно-мускулният апарат, опорно-двигателната, сърдечно-съдовата и ендокринната система, координацията, концентрацията, пластиката и не на последно място дисциплината при децата. Заниманията се провеждат от старши треньор Димитър Михайлов – 4. дан, който е многократен републикански шампион, медалист от европейско първенство за студенти и от различни международни турнири.

Да правим малки стъпки заедно!

Свържете се с нас днес за повече информация!

Контакти