Skip to main content
Little Steps Мусагеница

За родителите

Семействата на всяко дете, постъпило в „Little Steps”, получават правилник за вътрешен ред с описани политикaта, правилата, организацията на работа и дейностите в детската градина.

В началото на всяка година се провежда организационна среща, на която запознаваме родителите с предстоящите важни за нас теми и събития през учебната година. На индивидуални родителски срещи, провеждани два пъти годишно, семействата могат да получат подробна информация за развитието на детето, неговите интереси, изяви и успехи. На тях учителите дават препоръки за насоките на развитие и общуването с детето у дома. Наблюденията на родителите за живота и проявите на детето вкъщи, споделени с нашите учители, са изключително полезни за неговото правилно израстване и възпитание.

Една седмица през годината е предвидена за открити уроци, на които родителите са поканени да присъстват и наблюдават как протича един ден на детето им в детската градина.

Родителите получават обратна връзка ежедневно лично от преподавателите на детето си, а в допълнение могат да надникнат в ежедневието чрез платформата Class Dojo, където в реално време получават снимки от заниманията. В края на всяка седмица учителят предоставя лична тетрадка, в която се съхранява това, което децата са сътворили и научили през седмицата.