Предучилищна

Предучилищна подготовка в Частна детска градина „Малки Стъпки“

От 06.06 2011г, ЧДГ „Малки Стъпки“ притежава лиценз от МОМН и издава удостоверение за завършена подготвителна група. В момента в детската градина се обучават деца в две предучилищни групи.

Учебно-възпитателната работа в предучилищната група се реализира по утвърдена от МОМН учебна програма, съобразена с международния опит, в следните основни направления:

 • Български език
 • Математика
 • Природен и социален свят
 • Музика
 • Изобразително и приложни изкуства
 • Физическо възпитание и спорт
 • Игрова култура
 • Конструктивна дейност

В допълнение към задължителните занимания по държавните образователни изисквания нашите деца имат английски занимания всеки денАнглийският език се овладява в занимания, съчетани с игри, рисуване и песни. Така децата неусетно формират умения за устна английска реч, естествено и безстресово.

Такси
Учебната година на предучилищните групи започва на 10.09 и завършва на 10.06

Такса обучение
Таксата на предучилищната група за 2012/2013 г. е 3450 Е. (или 750лв. месечно)
Тя включва: обучението по всички направления в програматa, английски занимания всеки ден, спортни занимания – карате и танци, всички учебни помагала, медицинско обслужване, битови и други консумативи, застраховка и две закуски.

Такса храна – обяд
Таксата за храна е 5лв. на ден.  Обядът се заплаща само за присъствените дни на детето. Менюто е балансирано, изготвено от технолог за период от един месец и се изпраща предварително на родителите.
В случай на алергии, здравословни причини или трудности при храненето, имаме условия за притопляне на храна донесена от къщи.

Отстъпки

 • При заплащане на цялата сума за годината – 5% отстъпка от такса „Обучение”.
 • При записване на повече деца от едно и също семейство, при положение че децата посещават детската градина едновременно:
 • Второто дете ползва 10% отстъпка от такса „Обучение”.
 • Третото дете ползва 20% отстъпка от такса „Обучение”.

Прием

Необходими документи за записване:

 • Копие от акта за раждане на детето
 • Здравна карта с нанесени имунизации
 • Регистрационна форма
 • Договор
Уеб дизайн от Уеб Моушън Little Steps © 2010 • Всички права запазени