Нашите родители

Информация за родителите

При постъпването на всяко дете в Little Steps на родителите се дава информационна брошура, в която са очертани политикaта, правилата, организацията на работа и дейностите в нашата детска градина.

В края на всеки месец, родителите получават подробна информация за развитието на тяхното дете, неговите интереси изяви и успехи. Учителите дават препоръки на какво да се обърне внимание в общуването с детето у дома. Наблюденията на родителите за живота и проявите на детето в къщи споделени с нашите учители, са изключително полезни за неговото правилно израстване и възпитание.

Родителските срещи се организират два пъти в годината. Те са и една възможност за споделяне на впечатления и за обмяна на идеи.

Дни на отворените врати се организират през цялата година, в които родителите по желание могат да присъстват и пряко да наблюдават заниманията в детската градина.

За децата от различни националности е гордост да представят своята страна, обичаи и традиции, народни приказки в нашия проект “Празниците по света” както и да научат повече за други народи. Родителите са добре дошли да гостуват и учавстват, заедно с децата си, в реализирането на проекта.

Уеб дизайн от Уеб Моушън Little Steps © 2010 • Всички права запазени